Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Przed podjęciem decyzji o budowie domu należy zastanowić się w jaki sposób i dokąd będziemy z niego odprowadzać ścieki. W przypadku gdy koło naszej działki przebiega sieć kanalizacyjna wybór jest łatwy, choć kosztowny (opłata za pozwolenie na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, wykonanie podłączenia, płacone raz w miesiącu rachunki za odprowadzanie ścieków).

Jeśli zdecydujemy się na zbiornik bezodpływowy koszty będą jeszcze większe (pozwolenie, montaż zbiornika, częste przyjazdy cystern wywożących nieczystości).

Alternatywnym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie drenażowe lub biologiczne.


Przydomowe oczyszczalnie drenażowe
składają się z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej i ułożonych w obsypce z kruszywa rur drenażowych. Są one przeznaczone do wstępnego oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym oraz do ich doczyszczania tlenowego w drenażu rozsączającym. Ich eksploatacja polega na okresowym czyszczeniu kosza filtracyjnego i wybieraniu osadu z osadnika oraz na regularnym dozowaniu biopreparatów przyśpieszających proces rozkładu ścieków. 

W przypadku przydomowych oczyszczalni drenażowych niezwykle ważne jest terminowe i regularne dozowania biopreparatów – w przeciwnym razie zakłócony zostaje proces rozkładu ścieków a osadnik zamienia się w zwykły zbiornik bezodpływowy.


Przydomowe oczyszczalnie biologiczne
składają się z dwóch wielokomorowych zbiorników, systemu napowietrzającego, pomp wymuszających obieg ścieków oraz systemu rozsączania oczyszczonej wody. Proces rozkładu ścieków odbywa się w nich w warunkach pełnego dostępu tlenu (nie trzeba dodawać biopreparatów). 

W przydomowych oczyszczalniach biologicznych stopień doczyszczania wody dochodzi do 98%, co znacznie wydłuża żywotność systemów rozsączania wody pościekowej.

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne są stosunkowo tanie w utrzymaniu. Jedyny koszt jaki ponosimy tutaj w trakcie eksploatacji to koszt energii elektrycznej (150-200 zł rocznie).

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn