Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na wodę pitną wynosi około dwóch-trzech litrów na dobę. Woda jest najlepszym i najbardziej rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem występującym w środowisku naturalnym. Dlatego też  występują w niej różnego rodzaju związki. Stopień ich stężenia zależy od ich powszechności i rozpuszczalności. Związki te mogą być pochodzenia naturalnego lub mogą być wprowadzone do wód na skutek działalności człowieka.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wody proces jej uzdatniania może być procesem jednoetapowym lub wieloetapowym.

W przypadku wody z instalacji wodociągowej (jej jakość określona jest odpowiednimi normami) proces uzdatniania będzie polegał jedynie na jej zmiękczeniu.

W przypadku wody z własnych ujęć proces uzdatniania będzie przebiegał w kilku etapach:

  • filtracji mechanicznej
  • odżelaziania i odmanganiania
  • usuwania związków azotu 
  • zmiękczania
  • dezynfekcji wody

Proces filtracji mechanicznej polega na zatrzymaniu drobnych zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, muł, drobinki rdzy) w specjalnie do tego przeznaczonych filtrach. Są to najczęściej filtry z wkładami wymiennymi mogącymi usunąć zanieczyszczenia o rozmiarach od 0,5 do 100 mikronów.

Żelazo w wodzie występuje w formie rozpuszczonej i bezbarwnej lub w formie wytrącającego się czerwonego osadu, natomiast mangan w postaci związków rozpuszczonych. 

Proces odżelaziania i odmanganiania polega na napowietrzaniu wody, korekty jej pH, a następnie filtracji z wykorzystaniem odpowiednich złóż.

Związki azotu w wodzie (azotany, azotyny) bardzo często występują w wodach podziemnych na intensywnie nawożonych obszarach rolniczych lub w okolicach nieszczelnych zbiorników na fekalia. Związki te mają bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Usuwanie tych związków z wody odbywa się w selektywnych złożach jonowymiennych (zawierająca związki azotowe woda przepływa przez selektywne jonity). 

Twardość wody spowodowana jest obecnością:

  • kwaśnych węglanów wapnia i magnezu (twardość węglanowa)
  • chlorków, azotanów, siarczanów, krzemianów i innych rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu (twardość nie węglanowa)

Wysoka twardość wody jest odpowiedzialna za osadzanie się kamienia na bateriach wannowych, umywalkowych, szybach kabin prysznicowych i wewnątrz większości używanych w gospodarstwach domowych urządzeń.

Usuwanie tych związków odbywa się na drodze przepływu wody przez złoża żywic jonowymiennych.

Dezynfekcja wody polega na wyeliminowaniu z niej bakterii i wirusów. Najskuteczniejszą metodą dezynfekcji jest sterylizacja UV polegająca na naświetleniu wody promieniowaniem ultrafioletowym. Proces sterylizacji nie wpływa na zapach i smak wody. Dezynfekcja UV jest jedną z najskuteczniejszych metod sterylizacji wody – usuwa 99,9 % bakterii i wirusów.

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn