Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Klimatyzacja to instalacja chłodnicza składająca się z urządzeń poddających obróbce powietrze nawiewane do pomieszczeń (zmieniają jego temperaturę oraz wilgotność). Klimatyzatory służą zapewnieniu dobrego samopoczucia osobom przebywającym w pomieszczeniach, do których dostarczają przetworzone powietrze.

Klimatyzację dzielimy na:

  • klimatyzację komfortu – jej zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków temperaturowych w pomieszczeniach użytkowych
  • klimatyzację przemysłową – jej stosowanie podyktowane jest wymaganiami technologicznymi
  • klimatyzację pomieszczeń czystych – stosowaną w pomieszczeniach o wyjątkowo zaostrzonych wymaganiach dotyczących czystości powietrza (sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny) 
  • klimatyzację precyzyjną – utrzymującą założone parametry powietrza na ściśle określonym poziomie

Klimatyzacja to nie tylko chłodzenie, ale także podgrzewanie, nawilżanie, osuszanie i oczyszczanie powietrza.


Ze względu na budowę instalacji systemy klimatyzacji dzielimy na:

  • klimatyzację miejscową - (obejmującą pojedyncze pomieszczenia) składającą się ze sprężarki montowanej na zewnątrz i parownika montowanego wewnątrz pomieszczenia (klimatyzator typu split)
  • klimatyzację centralną – gdzie system klimatyzacji obejmuje cały budynek lub jego wydzielone części.


Ze względu na rodzaj czynnika transportującego chłód/ciepło systemy klimatyzacji dzielimy na:

  • systemy powietrzne - do transportu chłodu i ciepła wykorzystywany jest strumień powietrza transportowanego przewodami wentylacyjnymi. W tym systemie strumień powietrza dostarczanego do pomieszczeń znacznie przekracza minimalne wymagania higieniczne   
  • systemy powietrzno-wodne i powietrzno-freonowe - system wentylacji dostarcza powietrze świeże jedynie w ilości zapewniającej odpowiednie warunki higieniczne – w tym systemie do transportu chłodu i ciepła stosowany jest inny czynnik (woda, gaz), który zasila specjalne urządzenia grzewczo-chłodzące (klimakonwektory, belki chłodzące) ochładzające/ogrzewające powietrze bezpośrednio w pomieszczeniach.

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn