Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280


Pompy ciepła to ekologiczne urządzenia grzewcze, które w swoim działaniu wykorzystują cykliczne zmiany stanu skupienia (sprężanie, skraplanie, rozprężanie, parowanie) czynnika roboczego krążącego w obiegu zamkniętym.

Najpopularniejszym czynnikiem znajdującym zastosowanie w większości dostępnych na rynku pomp ciepła jest czynnik R 410A.

Każda pompa ciepła zbudowana jest z czterech podstawowych części:

  • sprężarki, która odpowiada za sprężanie par czynnika roboczego, w wyniku czego następuje wzrost ich ciśnienia i temperatury,
  • skraplacza, w którym pary czynnika roboczego ulegają skropleniu oddając swoje ciepło wodzie znajdującej się w instalacji grzewczej,
  • zaworu rozprężnego, w którym następuje obniżenie ciśnienia skroplonego czynnika roboczego,
  • parownika, w którym czynnik roboczy odbierając ciepło od dolnego źródła ( gruntu) ulega przemianie z fazy ciekłej do gazowej.

Aby pompa ciepła mogła działać należy dostarczyć do niej energię elektryczną, która jest niezbędna do pracy sprężarki i pomp obiegowych dolnego i górnego źródła. Dostarczana do pompy ciepła energia elektryczna zamieniana jest w pompie na energię cieplną.

Z 1kW energii elektrycznej dostarczonej pompie ciepła można otrzymać 5 kW lub nawet więcej (w pompach najnowszej generacji) energii cieplnej.

Stosunek otrzymanej energii cieplnej do włożonej energii elektrycznej określamy mianem współczynnika COP. Im wyższy jest ten współczynnik tym wyższa jest sprawność pompy ciepła.

Argumentami przemawiającymi za wyborem pompy ciepła jako źródła ogrzewania są:

  • niskie koszty eksploatacyjne
  • wielofunkcyjność (grzanie, chłodzenie, produkcja ciepłej wody użytkowej)
  • bezobsługowy proces wytwarzania energii cieplnej (pełna automatyzacja)
  • wykorzystywanie naturalnej energii zgromadzonej w powietrzu, gruncie, wodzie
  • bezemisyjny proces wytwarzania energii cieplnej
  • wykorzystywanie do ich pracy energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach, które dbają o normy emisji zanieczyszczeń (odpylanie, odsiarczanie)


Zapraszamy również na naszą stronę firmową Trigeo - Pompy ciepła Warszawa

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn