Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Proces zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną nazywamy konwersją fotowoltaiczną. Proces ten zachodzi dzięki pracy urządzeń tj. ogniwa fotowoltaicze nazywanych również solary słoneczne, panele fotowoltaiczne lub fotoogniwa.

Typowe ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa. Wewnątrz takiej płytki istnieje bariera potencjału, inaczej pole elektryczne w postaci złącza p-n (+ -). Padające na panele fotowltaiczne promieniowanie słoneczne wybija elektrony  z ich miejsc w strukturze półprzewodnika. Tworzą one (elektron z ładunkiem ujemnym i dziura powstała po jego wybiciu z ładunkiem dodatnim) pary nośników o przeciwnych ładunkach.

Ładunki te ulegają rozdzieleniu w istniejącym na złączu p-n polu elektrycznym w wyniku czego w ogniwie pojawia się napięcie. Aby nastąpił przepływ prądu do ogniwa musi być  podłączone urządzenie pobierające energię elektryczną.

Ogniwa fotowoltaiczne są produkowane z krzemu monokrystalicznego, polikrystalicznego i amorficznego (najbardziej zaawansowane technologie). Krzem monokrystaliczny wykorzystuje się przeważnie do produkcji ogniw o mocach do 150-180 W na panel, natomiast krzem polikrystaliczny do produkcji ogniw o mocach powyżej 200 W na panel.


Wydajność systemu fotowoltaicznego
zależy od:

  • intensywności nasłonecznienia w miejscu montażu instalacji
  • kierunku ułożenia paneli fotowoltaicznych
  • kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych
  • ilości paneli z których składa się system (im wyższa moc systemu tym większa powierzchnia przez niego zajmowana)

Ogniwa fotowoltaiczne produkują energię elektryczną z dużą sprawnością (około 13-15%) ponieważ energia promieniowania słonecznego jest w nich zamieniana w energię elektryczną bez udziału ciepła.  


Z uwagi na sposób wykorzystania energii systemy fotowoltaiczne możemy podzielić na:

  • systemy off-grid – w ich skład wchodzą baterie akumulatorów – zmagazynowana w nich energia przekazywana jest bezpośrednio do odbiorników
  • system on-grid – zasilanie z ogniw połączone jest z siecią energetyczną – rozwiązanie to pozwala na sprzedaż nadwyżek energii oraz bilansowanie mocy (zasilanie z sieci w przypadku zbyt małej ilości energii uzyskiwanej z ogniw).

---

Znalazłeś nas poszukując w internecie:
fotowoltaika, ogniwa fotowoltaiczne, solar, panel solarny, panele fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, instalacja paneli fotowltaicznych, montaż solarów, baterie słoneczne, energia słoneczna, odnawialne źródła energii, energia promieniowania słonecznego, fotoogniwa.

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn