Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Systemy solarne są urządzeniami, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego do podgrzewania wody użytkowej, mogą też nieznacznie wspomagać podgrzewanie wody w układach centralnego ogrzewania.

Zasada działania kolektorów słonecznych:

  • promieniowanie słoneczne jest pochłaniane przez znajdujący się w kolektorze absorber
  • absorber przekazuje ciepło (poprzez system rur miedzianych bądź aluminiowych) do krążącego w obiegu solarnym płynu będącego nośnikiem ciepła (www.warmtrager.pl
  • grupa pompowa systemu solarnego przetłacza nagrzany płyn przez wężownicę zasobnika wody użytkowej, gdzie płyn oddaje ciepło do wody, ulega schłodzeniu i wraca do kolektora słonecznego. Według różnych źródeł system solarny może dostarczyć średnio około 60% energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Niewątpliwymi zaletami ogrzewania solarnego są:

  • wykorzystywanie zasobów bezpłatnej energii słonecznej
  • obniżenie kosztów przygotowywania ciepłej wody użytkowej
  • obniżenie emisji dwutlenku węgla

Najważniejszym elementem każdego zestawu solarnego są kolektory słoneczne, które możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • kolektory płaskie, w których podstawowym elementem jest ciemny absorber przekazujący  pochłoniętą energię do nośnika ciepła krążącego w przytwierdzonych do powierzchni absorbera rurkach miedzianych lub aluminiowych
  • kolektory próżniowe, w których tak jak w przypadku kolektorów płaskich ciepło przekazywane jest od absorbera do nośnika ciepła krążącego w rurkach, przy czym cały ten proces odbywa się z wykorzystaniem doskonałych własności izolacyjnych próżni. Dodatkowo pod poszczególnymi rurami próżniowymi montowane są zwierciadła skupiające promienie słoneczne równomiernie na całej powierzchni absorbera.

Próżniowe kolektory rurowe osiągają większe moce przy mniejszej powierzchni oraz lepszy uzysk energii przy słabszym i rozproszonym promieniowaniu słonecznym.

Podczas projektowania systemu opartego o kolektory słoneczne należy zwrócić uwagę na fakt, iż: 

  • w naszej strefie klimatycznej systemy te nie mogą być jedynym urządzeniem współpracującym z systemem centralnego ogrzewania - mogą natomiast być uzupełnieniem dla układów opartych o kotły stałopalne, kotły gazowe, kotły olejowe oraz pompy ciepła
  • w okresach dużego nasłonecznienia mogą powstawać znaczne nadwyżki ciepłej wody, które należałoby wykorzystać w sposób racjonalny

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn