Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280


Podstawowym źródłem energii na naszej planecie jest energia promieniowania słonecznego. W Polsce do powierzchni ziemi w ciągu całego roku dociera około 1100 kWh/m2. Z tej ilości wykorzystywany jest zaledwie ułamek jej procenta – około 0,03. Jedną trzecią tej części wykorzystują rośliny w procesie fotosyntezy. Pozostała część jest wykorzystywana przez ludzi.

Biorąc pod uwagę, iż energia zawarta we wszystkich zasobach surowców energetycznych ziemi odpowiada energii słonecznej docierającej do nas w ciągu niespełna dwóch miesięcy widać jak olbrzymim i póki co źle wykorzystywanym rezerwuarem energii jest Słońce. Jednym z powodów niewielkiego stopnia wykorzystania energii słonecznej są jak do tej pory wysokie koszty montowanych urządzeń przetwarzających ją na energię cieplną lub elektryczną. Jednak według wielu prognoz zarówno energia elektryczna wytwarzana w panelach fotowoltaicznych jak i energia cieplna wytwarzana w układach solarnych w ciągu najbliższej dekady staną się najtaniej produkowaną energią. Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest szybki spadek cen ogniw fotowoltaicznych i zestawów solarnych na przestrzeni ostatnich lat.

Za rozwojem energetyki fotowoltaicznej przemawia również fakt zmian klimatycznych powodujących fale upałów. W okresach tych następuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do pracy urządzeń klimatyzacyjnych. Dzięki energetyce solarnej możliwe jest skompensowanie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię jej wzmożoną produkcją w tym samym czasie.

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn