Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Kotłownia, maszynownia, węzeł grzewczy – to najważniejszy element każdej instalacji grzewczej.

To miejsce, w którym dostarczone do budynku paliwo (gaz ziemny, gaz z butli, olej opałowy, biomasa) lub ciepło pobrane z natury (energia słoneczna, ciepło ziemi, ciepło powietrza) jest przetwarzane na energię cieplną niezbędną do jego ogrzania. 

W kotłowni zbiegają się wszystkie instalacje zasilające budynek zarówno w energię cieplną jak i zimną oraz ciepłą wodę użytkową.

Aby budynek mógł być ogrzewany efektywnie bardzo ważne jest umiejętne dobranie mocy kotła lub pompy ciepła. Urządzenia  zarówno zbyt małej jak i za dużej mocy w stosunku do określonego dla danego budynku zapotrzebowania na ciepło mogą być powodem obniżonego komfortu cieplnego oraz podwyższonych opłat za zużywane paliwo. 

Kolejnym ważnym elementem każdej kotłowni jest zasobnik ciepłej wody użytkowej. Jego wielkość zależy od:

  • ilości osób korzystających z ciepłej wody
  • źródła ogrzewania (inna będzie powierzchnia wymiany ciepła wężownicy zbiornika ogrzewanego gazem ziemnym, a inna powierzchnia wężownicy zbiornika ogrzewanego pompą ciepła)
  • ilości źródeł zasilania (zbiornik jednowężownicowy, dwuwężownicowy lub wielowężownicowy)

Zasobniki ciepłej wody użytkowej mogą być wykonane ze stali emaliowanej lub stali kwasoodpornej (w jednym i drugim przypadku ocieplone są warstwą pianki lub gąbki).

W zależności od zainstalowanego w budynku systemu ogrzewania oraz sposobu w jaki nim sterujemy (podłogowe, grzejnikowe, mieszane) niezbędnym elementem kotłowni mogą być zbiorniki buforowe centralnego ogrzewania. Zbiorniki te mogą być wykonane ze stali czarnej, emaliowanej lub kwasoodpornej. Podobnie jak zasobniki na wodę użytkową są ocieplone warstwą pianki lub gąbki. Ich pojemność zależy od wielkości projektowanego dla danego systemu zładu wody grzewczej.

Pozostałymi elementami większości kotłowni są:

  • grupy pompowe, mieszacze, pompy obiegowe
  • naczynia wzbiorcze
  • zawory sterujące
  • zawory odcinające
  • pozostała armatura hydrauliczna
  • elementy automatyki urządzeń grzewczych

Odpowiednie zaprojektowanie, dobór i montaż wszystkich wymienionych wyżej urządzeń będzie gwarancją efektywności działania systemu grzewczego oraz zadowolenia każdego Klienta.

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn