Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Gruntowy pionowy wymiennik ciepła to zamknięty układ rur polietylenowych, w którym krąży roztwór nośnika ciepła. W układzie tym przenoszone jest ciepło z gruntu do parownika pompy ciepła.

Temperatura gruntu do głębokości 15-25 metrów ma wartość zbliżoną do średniej rocznej temperatury powietrza. Poniżej głębokości 25 metrów następuje wzrost temperatury gruntu (od 1,5 do 3 stopni Celsjusza na każde 100 metrów głębokości).

W chwili odbierania (przez wymiennik) ciepła z gruntu, w gruncie następuje zakłócenie naturalnego stanu równowagi cieplnej. Jego wyrównanie dokonuje się na drodze przewodzenia i konwekcji ciepła w gruncie.

Zdolność do przekazywania ciepła w gruncie zależy od współczynnika filtracji  gruntu czyli szybkości przepływu wody w gruncie oraz od współczynnika przewodzenia ciepła gruntu.

Współczynnik przewodzenia ciepła jest różny dla różnych rodzajów gruntu (inny dla piasków suchych i mokrych, inny dla gliny, a jeszcze inny dla iłu).

Opracowując projekt geologiczny możemy dowiedzieć się jak wygląda przekrój profilu glebowego na  głębokości do której planujemy odwiert. Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczyć czy planowane przez nas odwierty są w stanie pokryć zapotrzebowanie na moc cieplną konkretnej pompy ciepła. Wykonywanie odwiertów bez przeprowadzenia analizy wydajności dolnego źródła wiąże się z dużym ryzykiem jego niedoszacowania, co w konsekwencji pociąga za sobą znacznie większe wydatki na energię elektryczną niezbędną do pracy pompy ciepła.

W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych usług współpracujemy z pracowniami geologii i ochrony środowiska, które opracowują dla nas kompletne projekty robót geologicznych lub (w przypadku odwiertów o głębokości poniżej 100 metrów) plany ruchu zakładu górniczego.

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn