Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Przyłącza wodociągowe możemy podzielić na:

 • przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej
 • przyłącza do własnego źródła zasilania w wodę (studnia)


W pierwszym przypadku instalacja przyłączana jest na ogół w dwóch etapach:

 • etap pierwszy to połączenie sieci wodociągowej ze studzienką montowaną na posesji ( w studzience znajduje się wodomierz i jedno wyjście dla wody używanej do celów budowlanych)
 • etap drugi to poprowadzenie przyłącza od studzienki do kotłowni budynku

Aby móc wykonać takie przyłącze należy:

 • uzyskać mapę do celów projektowych z naniesionym budynkiem, którego przyłącze dotyczy 
 • w zakładzie wodociągowym złożyć wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę
 • wykonać projekt przyłącza
 • zgłosić budowę przyłącza w starostwie
 • zawiadomić zakład wodociągowy o rozpoczęciu budowy

Po wykonaniu przyłącza należy:

 • zawiadomić zakład wodociągowy o wykonaniu przyłącza (jego pracownik dokonuje odbioru, plombuje wodomierz)
 • zinwentaryzować przyłącze
 • podpisać umowę o zaopatrzeniu w wodę


W przypadku wykonania własnego ujęcia wody musimy pamiętać o:

 • zgłoszeniu do starostwa wykonania studni o głębokości do 30 metrów zaopatrującej naszą posesję w ilość wody nie przekraczającą 5000 litrów na dobę -  po 30 dniach (jeśli nie będzie sprzeciwu) można przystąpić do wykonania studni
 • uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dla studni o głębokości większej niż 30 metrów lub o poborze większym niż 5000 litrów na dobę.

Dla studni o głębokości poniżej 100 metrów obowiązują przepisy Prawa wodnego oraz przepisy Prawa górniczego i geologicznego.


Warto pamiętać, iż wodę z wodociągu miejskiego będziemy otrzymywali pod stałym, określonym ciśnieniem. Dla uzyskania tego samego warunku dla wody studziennej konieczne będzie zamontowanie w układzie zbiornika hydroforowego oraz pompy podnoszącej w nim ciśnienie.

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn