Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Wentylacją mechaniczną nazywamy ruch powietrza wentylacyjnego wymuszony przez wentylatory.

Wyróżniamy dwa rodzaje wentylacji mechanicznej:

  • wentylację wywiewną – usuwającą zużyte powietrze
  • wentylację nawiewno-wywiewną – zapewniającą nawiew świeżego powietrza i wywiew powietrza zużytego

Ponieważ wentylacja tego typu składa się zwykle z kilku niezależnych wentylatorów (sterowanych najczęściej własnymi czujnikami) można w niej w dość precyzyjny sposób sterować intensywnością wymiany powietrza. 

Budowa wentylacji wywiewnej jest bardzo prosta – nie wymaga wysokich kominów wentylacyjnych ani długiej sieci kanałów poziomych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna jest systemem z rozbudowaną siecią kanałów, które łączą się z centralą wentylacyjną. Przez centralę przepływa zarówno powietrze nawiewane jak i wywiewane. 

Centrala wyposażona jest także w filtry oczyszczające nawiewane powietrze co ma olbrzymie znaczenie dla osób będących alergikami.


Warto pamiętać, że o ile istniejącą już w budynku wentylację grawitacyjną możemy łatwo zmienić w wentylację wywiewną to zmiana wentylacji grawitacyjnej na nawiewno-wywiewną będzie bardzo kosztowna i kłopotliwa lub wręcz niemożliwa. Dlatego też decyzję o zainstalowania wentylacji nawiewno-wywiewnej warto podejmować już na etapie projektowania budynku. Wykonanie takiej instalacji będzie z całą pewnością łatwiejsze i mniej kosztowne w domach parterowych z poddaszem nieużytkowym niż w domach piętrowych (dłuższe odcinki kanałów, trudniejsze wyregulowanie przepływów). 

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn